Geschiedenis

TTVSMASH

Geschiedenis

Deel 1: DE PIONIERSTIJD (1965-1974)

 

Bij een groep Nederlands hervormde jongeren die zich in 1965 regelmatig in het bekende "Ons Gebouw" ophielden, bestond naast de wekelijkse behoefte aan enige andere sportieve bezigheden. Op initiatief van Willem Nusmeyer, jawel de in Losser alom bekende "Nusmeyer van het postkantoor" werd van het kerkbestuur fl. 50 losgeklopt waarmee de tweedehands tafeltennistafel werd gekocht. Van het een kwam het ander en op 9 mei 1966 was de tafeltennisvereniging Smash een feit.

 

Een van de pioniers in de eerste jaren was Joop van Veen. Bij het eerste lustrum in 1971 werd hij door de toenmalige voorzitter Cor de Jong gehuldigd en tot lid van verdienste benoemd. Joop van Veen, die drie jaar de voorzittershamer heeft gehanteerd, heeft nadien nog eens twee keer een korte periode leiding gegeven aan de vereniging. Met de naam Cor de Jong wordt een van de meest prominente leden genoemd die Smash heeft voortgebracht.

 

In 1971 kwam de eerste gediplomeerde trainer Jan Heerink van Entac Enschede naar Smash. Deze overgang zette nogal wat kwaad bloed bij diverse andere verenigingen. In de pers werd Smash dan ook openlijk van ronselpraktijken beschuldigd. Volkomen ten onrechte zoals later overigens bleek.

 

In april 1972 werd het eerste herenteam bestaande uit Cor de Jong, Jan Heerink en Johan Tiehuis kampioen in de hoogste Twentse klasse. In de daarop volgende competitie speelde Smash voor het eerst mee op landelijk niveau. Vanaf dat moment werden de problemen met de accomodatie groter, aangezien de accomodatie in Ons Gebouw niet beschikte over een doucheruimte, waardoor tegenstanders uit Veenendaal, Arnhem of Heerenveen bepaald onfris huiswaarts moesten keren. Bovendien was op de enige speelavond, de maandagavond, slechts plaats voor vier wedstrijdtafels waardoor de inmiddels tot veertig leden uitgegroeide vereniging aan haar leden onvoldoende speelmogelijkheden kon bieden. Hierdoor was het in Ons Gebouw altijd wel een enorm gezellige boel. Naast tafeltennisern werd er gekaart, gebiljart en ook het voorcafé had niet over een gebrek aan belangstelling te klagen. Gezelligheid en sfeer werden handelsmerken van Smash. Steeds meer spelers uit de regio voelden zich hierdoor aangetrokken, zodat menig Twentse topper gedurende langere of kortere periode de kleuren van Smash verdedigde.

 

Deel 2: BLOEIPERIODE EN HET VERVAL (1975-1986)

 

In 1975 nam het zeer jonge bestuur onder vorzitterschap van de op dat moment 22-jarige henk de Jong het besluit Ons Gebouw te verlaten. Sportief gezien een juiste beslissing al werd een stuk gezelligheid hiermee prijsgegeven. Gedurende vijf jaar speelde Smash tijdelijk in de gymzaal aan de Braakstraat, in een deel van sporthal de Fakkel en vervolgens in de gymzaal aan de Vlasakker.

 

In 1976 organiseerde Smash in samenwerking met het afdelingsbestuur in sporthal De Fakkel een groot toernooi ter gelegenehid van het 40-jarig bestaan van de afdeling Twente van de NTTB. Voor deze enorme krachtproef slaagde Smash met lof van het afdelingsbestuur.

 

In de voorjaarscompetitie van 1979 speelde Smash voor het eerst met een jeugdteam in de landelijke competitie. Voor deze primeur zorgde het meisjesteam bestaande uit Ellen Landgraf, Gerrie Smit en Marian van de Velden. Na vier competities en een kampioenschap werden de inmiddels tot de damesafdeling behorende meisjes in de districtcompetitie geplaatst. Door de enorme toeloop van leden op dat moment was opvolging gewaarborgd. In de voorjaarscompetitie van 1981 beschikte Smash over een herenteam in de 5e divisie, een damesteam in de 3e divisie en twee meisjesteams in de landelijke B-klasse. In 1980 telde de vereniging maar liefst 84 jeugdleden en 56 seniorleden. In de competitie namen 16 jeugdteams deel en 10 seniorenteams. Een ongekend aantal in de historie. De groei van de vereniging was zo onstuimig, mede door de sportieve successen en de grondig opgezette jeugdtrainingen door Cor de Jong en Tonnie Kamphuis, dat de gymzaal aan de Vlasakker onvoldoende trainingsmogelijkheden bood.

 

In 1980 kreeg de vereniging de kans te verhuizen naar de tennishal in de Smalmaatstraat, waar permanent over een fantastische tafeltennisruimte kan worden beschikt. De overgang leek zo mooi, maar werd bijna de ondergang van de tafeltennissport in de gemeente Losser. Het belangrijkste element dat de Smashleden van oudsher bond, de gezelligheid, was nagoenoeg verdwenen in het nieuwe onderkomen. Toen bovendien bionnen de afdeling Twente de discussie over de in te voeren verplichte damescompetitie zijn sporen naliet, waardoor niet alleen het twentse afdelingsbestuur er de brui aan gaf, maar ook een aantal Samshleden van het eerste uur de vereniging verliet, was Smash in een neerwaartse spiraal beland.

 

Het vertrek in 1982 van het trainersduo Cor de Jong en Tonnie Kamphuis was voor Smash een gevoelige aderlating. Het gevolg hiervan was dat het aantal jeugdleden binnen een periode van vijf jaar van 84 naar 22 daalde. De animo onder de senioren om een bestuursfunctie te bekleden was vrijwel nihil en met het in 1985 aangekondigde vertrek van voorzitter Huub Weerkamp, die deze functie sinds 1979 uitoefende, was de verenging met drie overgebleven bestuursleden op sterven na dood.

 

Deel 3: DE WEDEROPSTANDING (1986-1992)

 

Nadat Smash nog bestuurd werd door drie bestuursleden, nam de penningmeester anno 1985, Henk Hobbelink, het initiatief om enkele leden te bewegen zitting te nemen in het bestuur. In 1986 beschikte Smash weer over een voltallig bestuur. Onder leiding van voorzitter Marinus Heino werden de zaken duidelijk en energiek aangepakt.

 

Met de volledige steun van haleigenaar Bulthuis werden initiatieven genomen om een deel van de speelhal om te bouwen tot een gezellige verenigingsruimte. Na enkele maanden tussen de houtsnippers getraind en gespeeld te hebben, vond de feestelijke opening van het home plaats in januari 1987. De realisatie van de verenigingsruimte bleek de ommekeer die de vereniging nodig had. Het is maar zeer de vraag of de vereniging anno 2002 nog had bestaan zonder deze ruimte.

 

De jeugd kreeg onder leiding van Peter van Bommel weer de volledige aandacht, waardoor de vereniging weer een stevige basis kreeg en weer aantrekkingskracht kreeg. Met het uit eigen gelederen voortgekomen trainersduo Esther Heino en Huib Weerkamp kwamen ook de sportieve prestaties terug. De aanpak van het duo resulteerde in de verenigingsprijs voor de jeugd bij de Twentse kampioenschappen in 1990 en het kampioenschap van het eerste jongensteam in de hoogste Twentse jeugdklasse in mei 1991. Voor het eerst in de historie van Smash in de op dat moment 25 jaar oude vereniging mocht Smash een jongensteam op landelijk niveau laten debuteren. Voor dit succes zorgden Maurice Olde Heuvel, Ralph de Wagt en Dennis Wijering.

 

Deel 4: (1992-2016)

 

Het eerste jeugdteam wist zich enkele jaren te handhaven op landelijk niveau (en promoveerde zelfs nog een keer), totdat enkele spelers de seniorgerechtigde leeftijd hadden bereikt of tijdelijk stopten met tafeltennis. In 2002 wist het eerste jeugdteam bestaande uit Carina Wijering, Geoffrey Peters en Niels Bruinenberg kampioen te worden in de 2e klasse van de afdeling, zodat Smash weer aanlsuiting had bij het allerhoogste niveau in Twente.

 

De laatste jaren ligt het aantal jeugdleden rond de 10. De vele keuzes die de jeugd kan maken uit allerlei sporten en de toegenomen interesse in bijbaantjes e.d. maken de aanwas van jeugdleden minder vanzelfsprekend dan vroeger, bij minimaal gelijke inspanning en deskundigheid in het jeugdkader. Wel slaagt Smash er sinds vele jaren weer in om via de Losserse Basisschoolkampioenschappen jeugdleden te interesseren voor de tafeltennissport. Deze kampioenschappen mogen tot de jaarlijkse hoogtepunten worden gerekend.

 

De senioren mogen zich verheugen in een - qua omvang bescheiden maar vaste kern - die zich in het inmiddels zwart-geel gekleurde clubtenue prominent laten gelden op het sportieve vlak binnen de Twentse afdeling. Het eerste seniorenteam heeft, na zich in de eerste helft van de jaren negentig rond de 3e afdelingsklasse te hebben opgehouden, wederom de weg naar boven gevonden en komt thans uit in de promotieklasse van de afdeling. Trainer van de senioren is Willem Keizers.

 

Tevens dient te worden vermeld dat Smash sinds vele jaren beschikt over een vaste recreantengroep op vrijdagmorgen en het grootste aantal verstandelijk gehandicapte tafeltennisers binnen de afdeling. Vooral Willem Keizers heeft zich jaren actief ingezet voor de belangen van de 'G-tafeltennisers' (op zowel het speltechnische als het organisatorische vlak) en heeft gezorgd dat deze afdeling een geheel eigen plaats heeft gekregen binnen de verenging en de afdeling Twente. De G-tafeltennisers zijn dan ook graag geziene gasten op de training op dinsdagavond.

 

De vrijdag seniorengroep

Op 1 april 2016 hadden we onze laatste tafeltennismorgen. En we missen het, allemaal. 35 Jaar geleden begonnen we onder leiding van Ine van Veen. Warming up, diverse technieken , altijd als slot een wedstrijdje en dan natuurlijk koffie! Alleen dames waren het en dat is altijd zo gebleven. In de loop van de jaren kwamen er dames bij en vielen er ook weer wat af. Helaas werd langzamerhand het groepje wel erg klein tot er tenslotte nog 6 leden overbleven. En dat bleek toch wel erg weinig omdat enkele van ons ook regelmatig een paar weken weg waren. We hebben het nog geprobeerd door alleen de wintermaanden te spelen, maar dat werkte ook niet echt. Met pijn in ons hart hebben we toen de beslissing genomen om te stoppen, het was voorbij. Met de beste gevoelens kijken we terug op de afgelopen jaren. Het was een mooie tijd. Heel veel dank aan het bestuur, met name aan Hilde en Willem. Dank voor jullie vertrouwen, voor jullie belangstelling altijd, voor de traktatie bij ons jaarlijkse kersttoernooi, voor jullie medewerking toen wij aan het afbouwen waren en natuurlijk voor de viering van ons 35 jarig bestaan vorig jaar. Dat was een absolute topper. Wij wensen de vereniging veel succes in de toekomst en wij weten nu uit ervaring dat je tot op heel hoge leeftijd kunt tafeltennissen, de oudste in onze groep is 83! Dus ga allemaal zo lang mogelijk door. Het ga jullie goed.